UAB “Geodeziniai ir topografiniai darbai"

Text Box: Topografiniai darbai

Inžinerinių-topografinių planų rengimas– tai topografijos–geodezijos ir matavimų inžinerijos veikos sritis, apimanti žemės paviršiaus gamtinių ir fizinių (reljefo, hidrografijos, augmenijos), antropogeninių bei pavienių topografinių objektų erdvinį matavimą bei vaizdavimą topografiniuose žemėlapiuose ir planuose standartizuotais metodais.

Topografinis planas būtinas pradedant bet kokius projektavimo darbus. Pagal nustatytą tvarką projektavimo darbai gali būti atliekami ant topografinio plano, parengto ne vėliau kaip prieš vienius metus. Topografiniame plane išsamiai vaizduojama esama situacija, reljefas ir požeminės komunikacijos. Planai nustatyta tvarka suderinami su visomis inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis bei savivaldybėmis. Praėjus nustatytam terminui(vieneriems metams) topografinis planas turi būti atliekamas iš naujo.

Mus rasite:

Žalgirio 88-507, Vilnius

Tel.:8-5-2728058

Fax:8-5-2728058

E-mail:gtdarbai@gtdarbai.lt,  gtdarbai@gmail.com